Εξωκλήσι Παναγία Μερκούρη

Ο Βενέρης αναφέρει πληροφορία από το 1730, ότι ιδρυτής της μονής υπήρξε ο ηγούμενος της μονής Αρκαδίου Νεόφυτος Δρόσας. Ο Ψιλάκης θεωρεί ότι η μονή προϋπήρχε της άλωσης του 1646 και διαλύθηκε με μετά από αυτή. Κατά την Τουρκοκρατία πιθανώς ζούσαν σε επισκευασμένα κελλιά κάποιες μοναχές. Η τοπική παράδοση αναφέρει ότι η μονή ήταν οργανωμένη σύμφωνα με το κοινοβιακό σύστημα.