77οι ΑΡΚΑΔΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

2017-11-29 12:34

Για 77η χρονιά διοργανώθηκαν και φέτος τα «ΑΡΚΑΔΙΑ» που αποτελούν την πιο παλιά από πλευράς ιστορικότητας αθλητική διοργάνωση της Ελλάδας και της Ευρώπης. Ο πολιτιστικός σύλλογος Αμνάτου σύνδραμε και φέτος με όλες του τις δυνάμεις στην άρτια διοργάνωση των διοργανωτών. Η ιδιαιτερότητα αυτού του αγώνα για εμάς, ήταν ότι για πρώτη φορά φέτος, μετά από πρόταση μας, οι αθλητές τίμησαν την ηρωίδα του Αρκαδίου Χαρίκλεια Δασκαλάκη τρέχοντας μέσα από το χωρίο & περνώντας μπροστά από τη προτομή της.
Ο σύλλογος μας νοιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει ιδιαιτέρως τους αθλητές, τους μουσικούς Νίκο Λαγουδάκη & Γιάννη Γεωργαλή,ι το χορευτικό σύλλογο Βίσταγης με το χοροδιδάσκαλο του Μανώλη Καριλάκη & όλους όσους βοήθησαν.

& του χρόνου με υγεία